Verenigingslokalen Dworp

Verenigingslokalen Dworp

Locatie: Dworp
Jaar: Uitvoeringsfase

Omschrijving:
Op een diep en braakliggende perceel langs de kerkstraat in Dworp, worden in opdracht van Gemeente Beersel nieuwe verenigingslokalen opgericht.

Om de groene ruimte op het perceel te vrijwaren wordt de overdrukzone voor de nieuw in te planten lokalen achteraan in het zuiden vastgelegd. Op die manier wordt een plein gecreëerd dat geschikt is voor sporadische evenementen of gedeeltelijk als parkeerruimte gebruikt kan worden. Verder werkend op de stedenbouwkundige studie (RUP ‘Hof ter Elst’) wordt het gebouw beschouwd als een ‘pleinwand’, zoals ook het aangrenzende bos en de naastliggende sociale woningen dit zijn.

In het ontwerp onderscheiden we enerzijds de centrale ruimte die opgebouwd is uit een skeletstructuur van gelamineerde houten liggers waarin zich 4 lokalen van 24m2 bevinden en anderzijds de dienstenzone. Dit L-vormig volume wordt ingeplant als een akoestische en visuele buffer met de bewoners uit de buurt. Functies zoals berging, sanitair, circulatie en technische ruimte alsook twee groter lokalen (30m2) worden hierin ondergebracht.